Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Pinterest
Contact us
Hide Buttons
Etiket Arşivi: İslamda Cihad Nedir

Cihadın Sebepleri

Cihadın Sebepleri

Değerli kardeşlerim neden cihad ediyoruz? Neden kanlar dökülüyor, çocuklar yetim, kadınlar dul bırakılıyor? Mallar harcanıyor, değerli şeyler bu uğurda feda ediliyor… Sebep nedir? Amaç nedir? Bir Müslüman evini, yurdunu, eşini, çocuklarını, ana babasını, dostlarını, işini ve her türlü değer verdiği şeyleri bırakıp ta bilmediği, tanımadığı, yabancı olacağı ve kendisini ne gibi tehlikelerin beklediğini bilmediği cephelere neden gider ve savaşır? Kur’an’ı Kerim’de yüzden fazla ayet var ki Ya cihadı emreder, ya faziletini anlatır ya da cihadı terk edenleri tehdit eder. Bunun sebebi nedir?

Konumuza geçmeden önce, şu an yaşadığımız duruma bir göz atalım: (daha&helliip;)

Açıklama

Rahman ve Rahim olan ALLAH’ın adı ile;

.

Hamd, alemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur. Biz yalnız O’na ibadet eder ve yalnız O’ndan yardım dileriz. Salat ve selam O’nun son elçisi peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s)’e O’nun pak ailesine, ashabına ve onlara hayırda tabi olanların üzerine olsun.

.

Müslüman kardeşlerimiz! Bizler hergün dünyanın dört bir yanında Müslüman kardeşlerimize yapılan çeşitli zulümlere tanık olmaktayız. 

.

Allah Resulü (s.a.s.): ‘Müminlerin birbirine karşılıklı sevgi, şefkat ve merhametle muamelede bir tek beden gibi olduklarını görürsün. Bedenin bir uzvu rahatsız olduğunda, diğer organları uykusuz kalarak ve ateşlenerek onun acısını paylaşırlar.” Ve Müslümanların işleriyle ilgilenmeyen onlardan değildir” buyurarak bizlere bir yerde Müslüman kardeşlerimize karşı görevimizi de hatırlatmaktadır.

.

Zira kardeşlerimiz kan ağlar, katledilir, malları gaspedilir, namusları kirletilir, evleri başlarına yıkılırkan bizim sessiz kalmamız İslam’ın öğretilerine ters düşmektedir.

.

Bu zulüm ve baskıların ortadan kaldırılıp Allah’ın dininin hakim kılınabilmesinin tek yolu ise Allah yolunda savaşmaktır.

.

İşte bu noktada Allah’ın yardımı ve bereketi ile Allah’ın kelimesinin yücelmesi için savaşan mücahid kardeşlerimizin zafer, şehadet, kahramanlık, fedakarlıklarını ve Allah yolunda çektikleri cefaları İslam ümmeti ile paylaşabilmek, kendilerine bir nebze de olsa seslerini duyurarak destek olabilmek, ‘ümmet şuurunu’ Müslüman kardeşlerimiz arasında yayabilmek ve Müminleri cihada teşvik etmek için internet sitesini açmış bulunmaktayız.

.

Bu çalışmalarımıza sizler de her türlü forum ve sosyal ağlarda paylaşarak katkıda bulunabilirsiniz. Allahu Teala’dan hepimizi muvaffak kılmasını niyaz ederiz.

.

إخوانكم في إدارة
jihadmin.com

.

Salih dualarınızda bizleri de unutmayın.
Allahu Teala hepimizi korusun.
Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.