Etiket Arşivi: İslamda Cihad Nedir

Açıklama

Rahman ve Rahim olan ALLAH’ın adı ile;

.

Hamd, alemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur. Biz yalnız O’na ibadet eder ve yalnız O’ndan yardım dileriz. Salat ve selam O’nun son elçisi peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s)’e O’nun pak ailesine, ashabına ve onlara hayırda tabi olanların üzerine olsun.

.

Müslüman kardeşlerimiz! Bizler hergün dünyanın dört bir yanında Müslüman kardeşlerimize yapılan çeşitli zulümlere tanık olmaktayız. 

.

Allah Resulü (s.a.s.): ‘Müminlerin birbirine karşılıklı sevgi, şefkat ve merhametle muamelede bir tek beden gibi olduklarını görürsün. Bedenin bir uzvu rahatsız olduğunda, diğer organları uykusuz kalarak ve ateşlenerek onun acısını paylaşırlar.” Ve Müslümanların işleriyle ilgilenmeyen onlardan değildir” buyurarak bizlere bir yerde Müslüman kardeşlerimize karşı görevimizi de hatırlatmaktadır.

.

Zira kardeşlerimiz kan ağlar, katledilir, malları gaspedilir, namusları kirletilir, evleri başlarına yıkılırkan bizim sessiz kalmamız İslam’ın öğretilerine ters düşmektedir.

.

Bu zulüm ve baskıların ortadan kaldırılıp Allah’ın dininin hakim kılınabilmesinin tek yolu ise Allah yolunda savaşmaktır.

.

İşte bu noktada Allah’ın yardımı ve bereketi ile Allah’ın kelimesinin yücelmesi için savaşan mücahid kardeşlerimizin zafer, şehadet, kahramanlık, fedakarlıklarını ve Allah yolunda çektikleri cefaları İslam ümmeti ile paylaşabilmek, kendilerine bir nebze de olsa seslerini duyurarak destek olabilmek, ‘ümmet şuurunu’ Müslüman kardeşlerimiz arasında yayabilmek ve Müminleri cihada teşvik etmek için internet sitesini açmış bulunmaktayız.

.

Bu çalışmalarımıza sizler de her türlü forum ve sosyal ağlarda paylaşarak katkıda bulunabilirsiniz. Allahu Teala’dan hepimizi muvaffak kılmasını niyaz ederiz.

.

إخوانكم في إدارة
jihadmin.com

.

Salih dualarınızda bizleri de unutmayın.
Allahu Teala hepimizi korusun.
Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.